10 เกมมือถือใหม่ ภาพสวย น่าเล่น ประจำเดือน กันยายน 2022 EP.3

โพสต์10 เกมมือถือใหม่ ภาพสวย น่าเล่น ประจำเดือน กันยายน 2022 EP.3

Great Hero’s Beard [339.6 MB / Online]

IOS : https://apps.apple.com/th/app/great-heros-beard/id1593366690?fbclid=IwAR2fUZ8NlNSrXETmDKCx9YkU13g5_nKM1Yz1u-iPJnpyhZ5lbeD9dH_Qdow

Idoly Pride [Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boltrend.idolypride.en&fbclid=IwAR0F2EJ0eY_yOcwNLwcDDFlSF9PseevHRO1L02oEjYdRL3T0UQKG9MZydB0

IOS : –

Rise of Eros [Online]

Download : https://www.ero-labs.com/en/game.html?id=16&fbclid=IwAR3t5Ac70kh6qdOImBK0oIVIJIf9aEG5Kz2FhY7ROn34l9ffWt_RQapvipg

The Walking Dead: Identities [394 MB / Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.walkingdeadbeta.android.google.th.normal&fbclid=IwAR0QG4Aadp521SSUs9eRsDsNAfYOuvvs7bKzLj9uRwdwWD4f33AMecK3dnE

IOS : –

Battle Forces [677.5 MB / Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=battle.shooter.fps.online.game&fbclid=IwAR3iijnd41OsbYCTsL_6UQrAiaezugqs7iN2ETD_8MMN2jUEv-v-itvAY6Y

IOS : https://apps.apple.com/th/app/battle-forces-shooting-games/id1492810838?fbclid=IwAR2HoCu0flzsswvJg0Hto8gUKXCjytfGd-33Fz1RYQ3d_Q7EaR66RdjYMfg

Idle Three Kingdoms : Card RPG [456.9 MB / Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lunosoft.samtalk2&fbclid=IwAR1YLw1_h4XJUNdHdO5unGVA5b1Tz-WyWzEq_FvKJhOg9lG7VmF2LViV4wM

IOS : https://apps.apple.com/th/app/idle-three-kingdoms-card-rpg/id1638028032?fbclid=IwAR0w8XKYdp1H8C4iiF85ijl4t-_OipyCtbK367iqYunOyVNyr_GAcZpc-gw

Mytale [3 GB / Online]

**สโตร์เกาหลี**
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamepub.mt.g&fbclid=IwAR0CA7tLla6_ATcscc5ubQb1YB60pAUZovS2mvK9HHnaU4v7BbvoYDfQ6fM

IOS : https://apps.apple.com/kr/app/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%85%8C%EC%9D%BC/id1613140310?l=en&fbclid=IwAR0ZT4YEyXRYmvGOlnoM6EFTIMODJQjblW_QZS7VO7rY_7CAI06V-meppQs

MARVEL World of Heroes [Online]

Official Site : https://marvelworldofheroes.com/?fbclid=IwAR2tq1evQ70q8H_eImtLOSNwdKocDT5KUcD1VQ9QW_h8hhIuaqr869WVpCQ

Sword Art Online : Variant Showdown [237.2 MB / Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.saovsww&fbclid=IwAR2eTLoXOXUUUqWYwsVMmh9lrB4kNFr77pYaOzz3fQdfWvwrkPQrygF1n_E

IOS : https://apps.apple.com/th/app/sword-art-online-vs/id1623994768?fbclid=IwAR2gxZnCrFM_iF_pTm5faaucTnn29OpnHd-8SRnVjV8or19mG07qzRjGkJ0

Wuthering Waves [Online]

Official Site : https://wutheringwaves.kurogame.com/en/?fbclid=IwAR3aJ4Y-pPhukJW0NPlvAB_JoEp4bua2SsSB3ZGCNhUYqa2WGb4n717jvyA

Ragnarok Origin [5.19 GB / Online]

**คำเตือน เปิด VPN ไต้หวัน , ฮ่องกง ก่อนเข้าเกมจร้ๅ**

**สโตร์ไต้หวัน , ฮ่องกง**
Android : –

IOS : https://apps.apple.com/tw/app/ro%E4%BB%99%E5%A2%83%E5%82%B3%E8%AA%AA-%E6%84%9B%E5%A6%82%E5%88%9D%E8%A6%8B/id1618358912?l=en&fbclid=IwAR2Glfte40melw7bgQkEHJejsDm2YOrvWc-8yFnsd2LYoSa8Q3fc69Fp8GQ

APK : https://apkcombo.com/th/ro%E4%BB%99%E5%A2%83%E5%82%B3%E8%AA%AA-%E6%84%9B%E5%A6%82%E5%88%9D%E8%A6%8B/com.gravity.roo.tw/download/apk

PC : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F7C6B2kS%3Ffbclid%3DIwAR2Gy0lf3NTlEwkqfSyL92Dhm69Ka7jH15i7KSLKTScThKekRtLwj8RssAA&h=AT2i31lmnnrmNf28lQG3RYhBy5sv2mtYCPzC3SdwiVP_0UOQDDsiwrlo8zXdrCGKlmUHABGAnX0cQGA2UuUoRXodxA7Pja1PeI0lwYmJidvRkhMi0ivOmt8OckCnE_YgGsHO-RnZnwk6104KbT1x&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1GOj09XeCobIK1OS5KwO-JW8MS5SEFstHK6Z2sPy2yV9jc8CsHkvxOwaX-u8146L4YZEmFqeUjRd1nsub0-s_G3FFNDUvPsJGTlbf1qN2TjshbzXqbHbCfLdHx8tEUagkmg7uyjA11gE_Z70oMWG2zU95btTaq6PaE0ugDatOjTS2DadLRfc4BME1W6wGDS84X31DEuw

Timing Clip

INTRO 0:00
Great Hero’s Beard 0:40
Idoly Pride 1:29
Rise of Eros 2:19
The Walking Dead: Identities 3:06
Battle Forces 4:09
Idle Three Kingdoms : Card RPG 4:55
Mytale 5:51
MARVEL World of Heroes 7:12
Sword Art Online : Variant Showdown 8:10
Wuthering Waves 8:55
Ragnarok Origin 9:45

End Talk 10:35
END CREDIT 10:57

ฝากร้าน Shoppee เพื่อนแอดด้วยน้า : https://shope.ee/1VNXPSeTcu

โพสต์
หาเพื่อนไลน์ หาเพื่อนคุยไลน์ ไลน์สวอพ เว็บหาเพื่อน เพื่อนไลน์ แลกไอดีไลน์ LINE หาแฟน หากิ๊ก เพิ่มเพื่อนในไลน์ Add Friend LINE SWOP

Comments

Copied title and URL