#Quizizz วิธีสร้างแบบทดสอบออนไลน์แบบเกม สร้างแบบทดสอบออนไลน์แสนสนุก

โพสต์เรียนรู้วิธีการสร้างเกมแบบทดสอบสนุกๆ ด้วยเว็บไซต์ Quizizz.com ที่มีวิธีการสร้างไม่ยาก ครูทุกท่านจะได้เกมที่จะช่วยทำให้ห้องเรียนมีความสุข เด็ก ๆ ได้ความรู้ วัดผลประเมินผลได้ ลองเข้าได้ที่ https://quizizz.com
คลิปการใช้งานเพิ่มเติม การตั้งค่าและการกำหนดการให้งานนักเรียน ค่ะ
คลิปการตั้งค่าและการกำหนดงานให้นักเรียนค่ะ https://youtu.be/HWivroZ5IO0
คลิปการทำชุดการเรียนการสอนสำเร็จรูป https://youtu.be/sQq98GTZVec

โพสต์
หาเพื่อนไลน์ หาเพื่อนคุยไลน์ ไลน์สวอพ เว็บหาเพื่อน เพื่อนไลน์ แลกไอดีไลน์ LINE หาแฟน หากิ๊ก เพิ่มเพื่อนในไลน์ Add Friend LINE SWOP

Comments

Copied title and URL